Foreninger der er godkendt af FOU i Randers Kommune betaler (52,-) kr. pr time, (der regnes pr. påbegyndt halve time).

For arrangementer hvor der opkræves entre, eller på anden måde opkræves

betaling for adgang til hallen, betales 400,- kr. pr time.

(der regnes pr. påbegyndt halve time).

 

 

 

 

For arrangementer der har karakter af sportslig aktivitet, eks. wrestling, dans og lignende, betales 285,- kr. pr. påbegyndt time. Lægges der beslag på hallen en hel dag, regnes der med tidsforbrug på 15 timer, i alt 4125,- kr.

 

For arrangementer der har karakter af koncert, bal, messe eller lignende betales 7000,- pr. påbegyndt døgn, hallen skal være ryddet og brugbar for anden aktivitet inden kl. 07:30 den følgende dag.

 

For privatpersoner betales 7000,- kr. pr. dag + et depositum på 2500,- kr.

Hallen skal være ryddet og brugbar for anden aktivitet inden kl. 07:30 den følgende dag.

Depositum tilbagebetales kun, hvis hallen og toiletter afleveres opryddet og gulvene er fejet og godkendt af centerleder

 

 

 

  

Priserne er mindstepriser, har arrangementet mere slitage, - oprydning, - bortskaffelse af affald og lignende, end normalt, forhøjes udlejningsprisen tilsvarende.

 

For arrangementer af flere dages varighed, aftales prisen med den ansvarlige centerleder

Læs mere på Nyheder

Åbningstider:

Mandag - fredag 14,30 - 17,00
Weekend Skoleferie & Helligdage 12,00 - 17,00
Voksne 40,- Kr.
Børn 30,- kr.
Gæster 30,- Kr.